Editura Universitara “Carol Davila”


Editura Universitară Carol Davila vă așteaptă la Expodiabet & Nutriție cu lansări de carte:
-Gabriela Radulian- Managementul nutrițional în diabetul zaharat, bolile metabolice și alte patologii (vol I +II).
-Cătălina Poiana și Simona Fica- Endocrinologie pentru studenți și rezidenți
-Dana Lucia Stanculeanu și Daniela Zob- Mecanisme de rezistență în chimioterapie

  1. Gabriela Radulian

Managementul nutriţional în diabetul zaharat, bolile metabolice şi alte patologii, vol I +II

Lucrarea este structurată în trei părţi. Astfel, Partea I, Noţiuni de nutriţie fiziologică, cuprinde două capitole, respectiv nutriţie fiziologică şi alimente funcţionale. Partea a doua este consacrată Nevoilor nutriţionale în diferite etape de dezvoltare şi aduce în discuţie teme precum nutriţia în sarcină şi lactaţie, alimentaţia la sugar şi la copilul preşcolar, nevoile nutriţionale pentru copilul şcolar şi adolescent, terapia medicală nutriţională la adultul vârstnic. Partea a treia, intitulată Terapia medicală nutriţională în patologia metabolică şi diabetul zaharat aduce în atenţia cititorului terapia medicală nutriţională în sindromul metabolic, terapia medicală nutriţională în obezitate, chirurgia bariatrică, terapia medicală nutriţională în dislipidemii, terapia medicală nutriţională în diabetul zaharat, terapia medicală nutriţională în diabetul gestaţional, şi terapia medicală nutriţională în hipertensiunea arterială.

2. Poiana Cătălina, Fica Simona

Endocrinologie pentru studenți și rezidenți

Cartea “Endocrinologie pentru  studenți și rezidenți”, scrisă sub redacția Cătălinei Poiană și Simonei Fica se adresează în primul rând  studenților și rezidenților.

Sunt tratate următoarele capitole: hipotalamusul endocrin și diabetul insipid, hipofiza, pubertatea normală și patologică, creșterea și tulburările de creștere, tiroida, gușa endemică, glandele paratiroide, osteoporoza și alte boli metabolice osoase, corticosuprarenala, medulosuprarenala, hipertensiune arterială endocrină, obezitatea, sindromul hipoglicemic, tulburările diferențierii sexuale, ovarul, contracepția hormonală, testiculul, infertilitatea cuplului, menopauza, sindroamele de neoplazie endocrină multiplă, sindroamele poliglandulare autoimmune, tumorile neuroendocrine, urgențele endocrine, tratamentul chirurgical în bolile endocrine, investigații în patologia endocrină.

 

    3. Dana Lucia Stănculeanu, Daniela Zob

Mecanisme de rezistenţă la chimioterapie

Alături de hormonoterapie, imunoterapie, terapie ţintită şi radioterapie, chimioterapia este una dintre principalele categorii terapeutice în oncologia medicală ce a rămas “backbone”-ul terapiei oncologice în ciuda dezvoltării de noi terapii. Lucrarea aduce în prim-planul discuţiei aspecte legate de cinetica celulară, mecanisme de rezistenţă la chimioterapie, mecanisme moleculare implicate în rezistenţa la chimioterapie, precum şi reglarea REDOX a rezistenţei multidrog. Lucrarea se adresează în principal oncologilor dar şi tuturor celor interesaţi de acest subiect.

Leave a comment